Personen- en familierecht

Personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft van het aantal gerechtelijke procedures. Vooral het familierecht is regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Sdu begrijpt daarom het belang om de hoogte te blijven van elk relevant nieuws. Daarom bieden wij alle benodigde vakliteratuur aan om uw vak optimaal uit te oefenen.

Personen- en familierecht
Direct naar de webshop

Bij Sdu bent u ervan verzekerd dat u snel en eenvoudig op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen binnen het personen- en familierecht. Met ons platform OpMaat bent u verzekerd van een uniek hulpmiddel in uw dagelijkse rechtspraktijk. Uw vakkennis houdt u up-to-date met onze vakliteratuur en diverse opleidingen & events.

Uitgelicht: Actualiteiten personen- en familierecht

maandag 30 september 2019

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht. 

De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen), op het gebied van het partneralimentatierecht (initiatiefwetsvoorstel VVD, PvdA en D66 tot herziening van het stelsel van partneralimentatie, dat waarschijnlijk op 1 januari 2020 wordt ingevoerd) en op het gebied van het afstammings- en gezagsrecht (belangrijkste aanbevelingen uit het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap). Deze actualiteiten krijgen dan ook gepaste aandacht, afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces.

6 NOvA | 6 KNB | 6 MfN | 6 SOMN (BMN)

Meld u nu aan

Meer informatie over personen- en familierecht nodig? Zoek in ons archief!

Heeft u behoefte aan meer vakinhoudelijke informatie op het gebied van personen- en familierecht? Bekijk nu een selectie van de vakinformatie die we hierover aanbieden. U vindt op deze pagina's een preview van de actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Bekijk onze artikelen
vrouw achter laptop

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht, onderdeel van burgerlijk recht, houdt zich bezig met alle regelingen die betrekking hebben op individuele personen en de verhoudingen binnen een familie. Dit rechtsgebied onderscheidt zich van andere delen van het recht door onder andere de grote mate van beslotenheid.

Sdu biedt content die volledig gericht is op de pragmatische praktijkjurist. Samen met experts uit de rechtspraktijk creëren we actuele content op het gebied van personen- en familierecht.